ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Forums: 

ΣΥΝΆΔΕΛΦΟΙ ΣΤΟ ΑΚΌΛΟΥΘΟ ΣΎΝΔΕΣΜΟ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΒΡΕΊΤΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΌ ΣΕΝΆΡΙΟ ΜΕ ΤΊΤΛΟ " i HAVE A DREAM"
κατάλληλο για την Γ τάξη του Γυμνασίου
https://www.iep.edu.gr/moodle/course/view.php?id=50