ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Forums: 

Αγαπητοί συνάδελφοι
λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών αναγκαστήκαμε να αναβάλουμε το Βιωματικό σεμινάριο
για τις συνθετικές εργασίες στο Γυμνάσιο και το Λύκειο για το επόμενο Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 στο ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση
το ΔΣ της ΕΚΑΔΕΒΕ