Διδασκαλία ξένων γλωσσών στο Δημοτικό

Συνάδελφοι καλησπέρα.
Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο οδηγίες για την διδασκαλια της Αγγλικής στο δημοτικό

http://www.ekadeve.gr/node/170
Καλό υπόλοιπο διακοπών