ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ