Εκπαιδευτική ημερίδα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και British Council

Forums: 

Εδώ μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα και τη φόρμα προεγγραφής για την ημερίδα που διοργανώνει το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και το British Council