Ημερίδες Ξενόγλωσση Εκπαίδευση

Forums: 

Θεσσαλονίκη, Τετάρτη, 7 Σεπτέμβρη 2016
Αίθουσα «Αλέξανδρος Παπαναστασίου» (παλαιό κτήριο) Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ
09.00-10.00 Χαιρετισμός και ενημέρωση σχετικά με αλλαγές που θα επηρεάσουν την λειτουργία του σχολείουΑΠΘ / ΥΠ.Π.Ε.Θ. / ΙΕΠ
10.00-10.30 Οι ξένες γλώσσες στην εκπαίδευση σήμερα: προβλήματα-προοπτικές, e-τόποι ενημέρωσης και εκπαιδευτικής συνεργασίας Μπέση Δενδρινού
10.30-11.00 Εφαρμογή του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών των Ξένων Γλωσσών Κία Καραβά & Γιάννα Κερκινοπούλου
11.00-11.30 Νέος τρόπος ενδοσχολικής εξέτασης της γλωσσομάθειαςΑντώνης Βεντούρης
11.30-12.00 Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού του Ψηφιακού Σχολείου στην εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓΣτέλιος Μαρκαντωνάκης
12.00-12.30 Η σύνδεση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης με το ΚΠΓΡινέττα Κιγιτσιόγλου
12.30-13.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Αίθουσα «Αλέξανδρος Παπαναστασίου» Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ Αίθουσα 111 (νέο κτήριο) Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΣ-ΞΓ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΙΚΑ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
13.00-13.30 Η διεύρυνση του ΠΕΑΠΜπέση Δενδρινού Σενάρια Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Γιάννα Κερκινοπούλου & Βασιλική Μπλετσογιάννη
13.30-14.00 Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για την Α’ & Β’ ΔημοτικούΘωμαή Αλεξίου
14.00-14.30 Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για τη Γ’ ΔημοτικούΜαρίνα Ματθαιουδάκη Αξιοποίηση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων και εφαρμογών για την εκμάθηση της ξένης γλώσσαςΣτέλιος Μαρκαντωνάκης
14.30-15.00 Αξιοποίηση του e-προγράμματος επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού Κία Καραβά
15.00-16.00 Συζήτηση για τα ζητήματα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης Επιτροπή ΞΓ, Εκπρόσωποι Τμημάτων ΞΓ του ΑΠΘ και των Επιστημονικών ενώσεων των εκπαιδευτικών ΞΓ