Πραγματοποίηση επιμορφωτικής και ενημερωτικής ημερίδας για το Πρόγραμμα Pestalozzi, με θέμα “The dissemination of the values, pr

Forums: 

Στις 22 Οκτωβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη επιμορφωτική και ενημερωτική ημερίδα σχετικά με το πρόγραμμα Pestalozzi, του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η 3η πανελλήνια ημερίδα για το πρόγραμμα αυτό διοργανώνεται με πρωτοβουλία ομάδας εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε σεμινάρια Pestalozzi, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων (εκπαιδευτικούς, Δ/ντές σχολείων, Σχ. Συμβούλους), αποκλειστικά της Βορείου Ελλάδος (Νομοί: Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Φλώρινας, Καστοριάς).

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τις βασικές αρχές του προγράμματος Pestalozzi και τον τρόπο με τον οποίο οι διδακτικές-μαθησιακές προσεγγίσεις oι οποίες προτείνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσω των επιμορφωτικών σεμιναρίων του εν λόγω προγράμματος μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή της δημοκρατίας, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη διαφορετικότητα. Επίσης, θα λάβουν μέρος σε εργαστήρια, με διαφορετικό θεματικό περιεχόμενο.

Μετά την ενημέρωση, θα πραγματοποιηθεί σχετική συζήτηση κατά την οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να θέσουν ερωτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Pestalozzi, την παρεχόμενη επιμόρφωση και τις δραστηριότητες της «Κοινότητας Εφαρμογής» του Προγράμματος».
Τέλος, θα παρουσιαστούν βιβλία, εκθέσεις και άλλες σχετικές με το εν λόγω Πρόγραμμα εκδόσεις.

Οι γλώσσες εργασίας είναι η Αγγλική και η Ελληνική.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και να έχουν ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας στην Αγγλική, Β2 (το επίπεδο αυτό αφορά τη συμμετοχή μόνο στη συγκεκριμένη ημερίδα).

Οι ενδιαφερόμενοι από τη Βόρειο Ελλάδα, πρέπει να συμπληρώσουν on line τη σχετική αίτηση, μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2016, ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο του προγράμματος Pestalozzi:
http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/Registration/National-disseminat...

Για τον τόπο πραγματοποίησης της ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με ηλ. ταχυδρομείο.

Διευκρινίζεται ότι τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων βαρύνουν αποκλειστικά τους ίδιους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πρόγραμμα της ημερίδας, τις ομάδες εργασίες, τις θεματικές ενότητες, κ.λπ., μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στο σύνδεσμο: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Works...
ή να επικοινωνούν με την κ. Παναγιωτίδου, στην ηλεκτρονική δ/νση: ann_apana@hotmail.com.

Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Pestalozzi δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.coe.int/en/web/pestalozzi.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται επίσης στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: http://www.minedu.gov.gr/ypapegan/anakoinoseis.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΗ

Εσωτερ. διανομή: Γεν. Δ/νση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων
- Τμήμα Διεθνών Σχέσεων