ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Forums: 

ΘΕΜΑ: Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

Αγαπητέ κ. Διευθυντά / Αγαπητή κ. Διευθύντρια,
Αγαπητοί και αγαπητές Συνάδελφοι ΠΕ 06,

Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του προγράμματος ΕΣΠΑ ‘Πρακτική Άσκηση Φοιτητών’, ο Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας υλοποιεί πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε δημοτικά και γυμνάσια/λύκεια για τους τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος. Η πρακτική άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματός μας και πραγματοποιείται σε σχολεία της Θεσσαλονίκης από 1 Νοεμβρίου-22 Δεκεμβρίου 2016. Για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης χορηγείται άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. H πρακτική άσκηση συνίσταται στην παρακολούθηση και διδασκαλία συγκεκριμένων ωρών μαθημάτων αγγλικής γλώσσας κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα από 3 φοιτητές/τριες ανά σχολείο.
Για τη συμμετοχή της/του εκπαιδευτικού αγγλικής γλώσσας (ή 2 εκπαιδευτικών εφόσον υπάρχει δυνατότητα) του σχολείου σας στη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών μας, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το συνημμένο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ», και να μας το επιστρέψετε με fax στο 2310-997432 υπόψη κ. Δήμου Δημουλά μέχρι και την Τρίτη 4-10-2016.
Επιπρόσθετα προκειμένου να συμμετάσχει το σχολείο σας στην πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (βάσει του με ΑΠ. 16206/26.07.2013 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση). Το σύστημα αυτό αποτελεί μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους Φορείς που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή από τα Ιδρύματα.
Για την εγγραφή σας στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
1) Μπείτε στη σελίδα: http://atlas.grnet.gr/
2) Επιλέξτε την εγγραφή Φορέων Υποδοχής (https://submit-atlas.grnet.gr/)
3) Συμπληρώστε τη Φόρμα της Εγγραφής με τα στοιχεία του Φορέα Υποδοχής.
Αφού πιστοποιηθείτε στο σύστημα, μπορείτε να καταχωρήσετε θέσεις Πρακτικής Άσκησης ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
1) Κάντε είσοδο στο σύστημα με τα στοιχεία σας
2) Επιλέξτε την καρτέλα «Θέσεις Πρακτικής Άσκησης» και επιλέξτε το πεδίο «Προσθήκη Πρακτικής Άσκησης»
3) Αφού καταχωρήσετε τις θέσεις (Βήμα 1 – (3 (τρεις) ή και περισσότερες θέσεις, διάρκεια: 8 και μερικό ωράριο, όνομα Επόπτη –δηλαδή τα στοιχεία του εκπαιδευτικού που θα συνεργασθεί) και το αντικείμενο των θέσεων (Βήμα 2 – π.χ. εκπαίδευση), στο Βήμα 3 (Προσθήκη Σχολών), από τη στήλη Ίδρυμα επιλέξτε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Τμήμα (ή τα Τμήματα, π.χ. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) που σας ενδιαφέρει/ουν για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης με «Μερική απασχόληση».
Σε περίπτωση που έχει γίνει εγγραφή του σχολείου σας στο σύστημα ΑΤΛΑΣ σε προηγούμενο εξάμηνο, χρειάζεται να μπείτε στο σύστημα και να καταχωρήσετε 3 (τρεις) ή περισσότερες θέσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε επόμενο εξάμηνο.
Και στις δύο περιπτώσεις, για αποφυγή προβλημάτων θα ήταν καλύτερα να μην προστεθεί το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, καθώς αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα στο παρελθόν – αλλά να επιλέξετε το πεδίο «Χωρίς χρονικό περιορισμό».
Σε περίπτωση που υπάρχουν 2 εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εποπτεία των φοιτητών θα πρέπει οι θέσεις που θα εποπτεύει ο κάθε εκπαιδευτικός να καταχωρηθούν ξεχωριστά. Το σύστημα διευκολύνει εύκολα την αναπαραγωγή θέσεων με το κουμπί «Κλωνοποίηση θέσης». Πρώτα δηλώνετε τα στοιχεία του πρώτου εκπαιδευτικού-επόπτη και επιλέγετε 3 θέσεις για πρακτική άσκηση και στη συνέχεια πατάτε το κουμπί «Κλωνοποίηση». Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται αντίγραφο των θέσεων που έχουν καταχωρηθεί και πατώντας το κουμπί «Επεξεργασία», μπορείτε να αντικαταστήσετε το όνομα του εκπαιδευτικού-επόπτη με το όνομα του δεύτερου εκπαιδευτικού. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταχώρηση για κάθε επόπτη, θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί «Δημοσίευση» και να γραφεί «Αποδημοσίευση».
Περισσότερες πληροφορίες-διευκρινίσεις μπορείτε να αντλήσετε στον ιστότοπο:
http://atlas.grnet.gr/Files/PORTAL_Manual%20FYPA%20App.pdf
Για οποιαδήποτε πληροφορία / βοήθεια για το σύστημα ΑΤΛΑΣ επικοινωνήστε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλέφωνο 2152157860 (ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 πμ - 17:00 μμ), ή με την κ. Π. Φίλιου, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ, Τηλ: 2310 997193, Email:pfiliou@auth.gr.
Τέλος, ο συνεργάτης μας κ. Δήμος Δημουλάς, υπεύθυνος για την υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός μας, είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών για περαιτέρω ενημέρωση στα τηλέφωνα 2310-997362, 6976178546 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimosd@enl.auth.gr
Προσβλέποντας σε μια επιτυχή συνεργασία, τόσο για το Πανεπιστήμιο όσο και για το Σχολείο σας, διατελώ

Με τιμή,Η Συντονίστρια της ΠΑ Αρετή-Μαρία Σουγάρη Επίκουρη Καθηγήτρια Συνημμένο: Έντυπο Συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/τριών

Υ.Γ. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι διαθέσιμο το Δελτίο Τύπου σχετικά με το σύστημα ΑΤΛΑΣ (διεύθυνση:
http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon/deltia-typoy...

Συνημμένα:
· Έντυπο συμμετοχής στην πρακτική άσκηση φοιτητών
· Διευκρινίσεις σχετικά με την καταχώρηση θέσεων στο σύστημα ΑΤΛΑΣ
· Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ. για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε σχολεία Πρωτοβάθμιας καθώς και σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θεσσαλονίκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΠληροφορίες: Αρετή Σουγάρη
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.:2310 997458 Fax: 2310 99 7432
E-mail: asougari@enl.auth.gr Web: www.enl.auth.gr
Κτίριο: Νέο κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTHN ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:

ΑΦΜ: ΔΟΥ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: TK:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: FAX:

Ε-ΜΑΙL: WEBSITE:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Καθηγητή Αγγλικών:

Τηλ. σταθερό: Τηλ. κινητό:

Ώρες επικοινωνίας: Ε-ΜΑΙL:

Έχετε λάβει μέρος στο παρελθόν στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Αγγλικής; q ΝΑΙ q ΌΧΙ

Σημειώστε τις τάξεις στις οποίες διδάσκετε, σε πόσα τμήματα καθώς και πόσες ώρες προσφέρεται το μάθημα των αγγλικών στη συγκεκριμένη τάξη του σχολείου)
Τάξη Τμήμα/τα Ώρες Τάξη Τμήμα/τα Ώρες
Α (Δημ /Γυμν) Δ (Δημ.) / Α’ Λυκ.
Β (Δημ /Γυμν) Ε (Δημ.) / Β’ Λυκ.
Γ (Δημ /Γυμν) ΣΤ (Δημ.) / Γ’ Λυκ.

Με το παρόν δηλώνουμε ότι το σχολείο μας ενδιαφέρεται να προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε τάξη αγγλικών μετά από συνεννόηση με την/τον εκπαιδευτικό αγγλικών) στο πλαίσιο της ΠΑ των Φοιτητών του ΤΑΓΦ του Α.Π.Θ., και ειδικότερα σε μία ομάδα 3 τελειόφοιτων φοιτητών του Τμήματος που έχουν ολοκληρώσει τη θεωρητική τους κατάρτιση σε θέματα μεθοδολογίας και διδακτικής. Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ οι φοιτητές/τριες πρέπει να έχουν παρουσία 15 ωρών στο σχολείο την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας οι φοιτητές παρακολουθούν διαφορετικές τάξεις για 7 ώρες, αναλαμβάνουν διδακτικά καθήκοντα για 5 ώρες την εβδομάδα (π.χ. επιλογή διδακτικού υλικού, σύνταξη διαγωνισμάτων, διόρθωση εργασιών, διδασκαλία, ενισχυτική διδασκαλία, υπό την επίβλεψη του/της εκπαιδευτικού) και διοικητική υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου για 3 ώρες την εβδομάδα. Η προβλεπόμενη πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί από 1 Νοεμβρίου-22 Δεκεμβρίου 2016. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά από χορήγηση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Παρακαλούμε να μας επιστρέψετε το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ» με fax στο 2310-997432 υπόψη κ. Δήμου Δημουλά μέχρι και την Τρίτη 4-10-2016.

Θεσσαλονίκη,

Ο Διευθυντής/Η Διευθύντρια Ο/Η εκπαιδευτικός Αγγλικών

Υ.Γ. Αποστολή εντύπου με φαξ στο 2310-997432 υπόψη κ. Δήμου Δημουλά. Επικοινωνία με τον υπεύθυνο υποστήριξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Αγγλικής, (2310-997362 & 6976178546) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimosd@enl.auth.gr.

Αναφορικά με το σύστημα ΑΤΛΑΣ
q Πραγματοποιήθηκε η εγγραφή, έγινε η πιστοποίηση, και η καταχώρηση των 3 θέσεων για το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για κάθε εκπαιδευτικό
q Εκκρεμεί η εγγραφή – θα γίνει άμεσα
q άλλο: _________________________