Τρέχον σεμινάριο

Καλημέρα,

ελλείψει ενός blog για το τρέχον σεμινάριο, σας στέλνω δύο βίντεο για προβληματισμό των όλων μας, ως εκπαιδευτικών και ως γονέων… (δες επισυνάψεις).

Εκτός από το τρέχον σεμινάριο http://kday-v.thess.sch.gr/wordpress/personal-and-social-skills
, δείτε ακόμα περισσότερα στο άρθρο που πραγματεύεται τη θεωρία της Carol Dweck: [ http://kday-v.thess.sch.gr/wordpress/transition-and-motivation/ ].

Ερωτήσεις σχετικά με τα βίντεο:

1) Ποιες εντυπώσεις και ποια συναισθήματα σας προκαλούν οι δύο ιστορίες;

2) Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά της στάσης του εκπαιδευτικού στα δύο βίντεο;

3) Ο (κάθε) κουμπούρας διέθετε κάποια θετικά χαρακτηριστικά και κάποιες αναπτυγμένες δεξιότητες, εφόσον φαίνεται να πέτυχε επαγγελματικά;

4) Ο καθηγητής και το σχολείο είχε εκτιμήσει τα θετικά χαρακτηριστικά του μαθητή; Πόσες/Ποιες δεξιότητες αξιολογεί συνήθως το Ελληνικό σχολείο;

5) Λέτε το σχολείο να αξιοποίησε τα θετικά χαρακτηριστικά των δύο μαθητών;

6) Στο δεύτερο βίντεο, συνάδει η στάση του εκπαιδευτικού με τη Θεωρία του Αυτοκαθορισμού, είτε με τη δέουσα τεχνική των ερωτήσεων;

7) Ποιο τέλος θα θέλατε να δίνατε εσείς στις δύο ιστορίες;

8) Θα θέλατε να αλλάξετε ολόκληρα τα σενάρια; Πως;

9) Μήπως ξέχασα να κάνω κάποια ερώτηση; Ποια;

https://youtu.be/viqCxR6RwYE