Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης

Η παρουσίαση του Συμούλου κ.Μανιάκα στην εκδήλωση της ΕΚΑΔΕΕ την Τετάρτη 22 Φερουαρίου 2017