Η Θεσσαλονίκη θυμάται British Council

Αγαπητοί φίλοι

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, και να σας καλέσουμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας στο πρώτο πιλοτικό σεμινάριο του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Η Θεσσαλονίκη Θυμάται» το οποίο προσκαλεί εκπαιδευτικούς και σχολεία να γνωρίσουν τα Κοινοπολιτειακά Πολεμικά Κοιμητήρια της πόλης και μαζί με τους μαθητές τους να ανταποκριθούν σε αυτή την εμπειρία μέσα από την ποίηση, τη μουσική και την τέχνη.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο http://ekadeve.gr/node/92

Το ΔΣ
EKADEVE
IATEFL associate